2. 10. 2022

LOGO/GRAFIKA

Informace logo i název Patrioti jsou registrovány jako ochranné známky, tedy nelze je využívat bez souhlasu.

Patrioti ČR
Číslo zápisu 385977
(511) Třídy výrobků a služeb
16, 35, 45
(531) Obrazové třídy
26.11.9, 27.5.12, 2.9.1, 29.1.1, 29.1.4, 29.1.6

Vyjádření ochranné známky
PATRIOTI ČR
(111) Číslo zápisu
358027
(511) Třídy výrobků a služeb
16, 35, 41