Rubrika: Program Stanovy

Zde najdete základní pilíře politické strany Patrioti ČR
Patrioti České republiky

Článek 1: Základní ustanovení

Název politické strany je Patrioti České republiky, její zkratka je Patrioti ČR (dále jen „Strana“). Sídlem Strany je Řešovská 519/1, Bohnice, 181 00 Praha 8.

Strana působí v České republice. Předmětem činnosti Strany je politické působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2. Programové zásady a cíle

1. Je stranou otevřenou, demokratickou prosazující svobodu jednotlivce a svobodnou vůli člověka. Odmítá jakékoliv formy ideologie, které vedou k totalitě a nerespektování základních práv a svobod.

2. Strana prosazuje principy svobodného trhu, který je vymezen přehlednými pravidly, na jejichž dodržování dohlížejí funkční instituce. Hájí společnost rovných příležitostí a podporuje sociální odpovědnost občanů I právnických osob. Odmítá jakékoliv formy diskriminace.

3. Strana trvá na maximální odpovědnosti vůči budoucím generacím. Usiluje proto o zachování kulturního dědictví, trvalé zlepšování životního prostředí a nezvyšování veřejného dluhu.

7. 10. 2021 Vyp

Stanovy

Od admin

Stanovy politické strany  Patrioti České republiky  Článek 1: Základní ustanovení Název politické strany je Patrioti České republiky, její zkratka je Patrioti…

7. 10. 2021 Vyp

Historie Patriotů

Od admin

Stranu založil 10. února 2014 Jiří Vítek pod názvem Volba pro Prahu (VPP). Strana vznikla z členské základny občanského sdružení Volba pro Prahu 8 působícího v…

7. 10. 2021 Vyp

PROGRAM STRANY PATRIOTI ČR

Od admin

Daň musí být jednoduchá a férová Daň z práce by měla být stanovena rovnou sazbou s hranicí pro osvobození nízkých…