Starosta Benešova na Ploučnicí informuje

Starosta Benešova na Ploučnicí informuje

11. 10. 2021 Vyp Od admin

Ve městě pokračují práce na rekonstrukci cesty na hřbitově, která je již z velké část hotová. Termín dokončení má zhotovitel na konci srpna. V nejbližších dnech bude zahájena oprava cesty k zahrádkářské kolonii, která dostane asfaltový povrch. Rovněž bude nový povrch položen i v ulici Družstevní. SVS již zahájila práce na obnovu kanalizace v ulici Vilová. V průběhu prázdnin bude rovněž dokončena rekonstrukce povrchu chodníků ve spodní část ulice Českolipská, včetně pokládky nového kabelového vedení a výměnou sloupů pro veřejné osvětlení. Stavební práce rovněž pokračují na největší investiční akci v bývalém učilišti v ulici Nerudova. Silnice 262/II je v rekonstrukci již více nežli rok a aktuálně na území města probíhají práce na mostu u obchvatu.

Dle informací od zhotovitele jde vše podle plánu a tato část by měla být dokončena na konci září. Od 20. července pak bude probíhat pokládka nového povrchu v ulici Českolipská v úseku od Heřmanovské až po Valkeřickou. Provoz bude veden jedním jízdním pruhem a bude řízen kyvadlově semafory. Konečně jsme se také dočkali likvidace křídlatky, která probíhá na území města a několika dalších obcí v rámci Sdružení obcí Benešovska. Likvidaci provádí firma Hitlóra s.r.o. a hrazená je dotace, kterou získalo Sdružení obcí Benešovska. Kultura probíhá v rámci možnosti daných bezpečnostními opatřeními proti Covidu. Navštívit můžete například koncerty v zámecké zahradě, na koupališti a nebo promítání v letním kině. Přeji všem krásné léto a příjemně strávené dovolené.

Pavel Urx, starosta města /Patrioti/